SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Monin Bạc Hà Trắng 8%
Monin Bạc Hà Trắng

185,000₫

200,000₫

Monin Bạc Hà Trắng

by Monin

Monin Bạc Hà Xanh 8%
Monin Bạc Hà Xanh

185,000₫

200,000₫

Monin Bạc Hà Xanh

by Monin

Monin Blue Curacao 8%
Monin Blue Curacao

185,000₫

200,000₫

Monin Blue Curacao

by Monin

Monin Bubble Gum 8%
Monin Bubble Gum

185,000₫

200,000₫

Monin Bubble Gum

by Monin

Monin Bưởi Hồng 8%
Monin Bưởi Hồng

185,000₫

200,000₫

Monin Bưởi Hồng

by Monin

Monin Cam Đỏ 8%
Monin Cam Đỏ

185,000₫

200,000₫

Monin Cam Đỏ

by Monin

SẢN PHẨM NỔI BẬT

104,000₫

Mứt Osterberg Chanh Dây

by Osterberg

86,000₫

Mứt Osterberg Đào

by Osterberg

84,000₫

Mứt Osterberg Dâu

by Osterberg

107,000₫

Mứt Osterberg Kiwi

by Osterberg

SẢN PHẨM MỚI

Giffard Bạc Hà Tuyết - 1L 2%
Giffard Bạc Hà Tuyết - 1L

215,000₫

220,000₫

Giffard Bạc Hà Tuyết - 1L

by Giffard

Giffard Bạc Hà Xanh - 1L 4%
Giffard Bạc Hà Xanh - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Bạc Hà Xanh - 1L

by Giffard

Giffard Blue Curacao 4%
Giffard Blue Curacao

250,000₫

260,000₫

Giffard Blue Curacao

by Giffard

Giffard Bubble Gum - 1L 4%
Giffard Bubble Gum - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Bubble Gum - 1L

by Giffard

Giffard Cam Hồng 4%
Giffard Cam Hồng

250,000₫

260,000₫

Giffard Cam Hồng

by Giffard

Giffard Caramel - 1L 4%
Giffard Caramel - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Caramel - 1L

by Giffard

Giffard Chanh - 1L 4%
Giffard Chanh - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Chanh - 1L

by Giffard

Giffard Cookies - 1L 4%
Giffard Cookies - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Cookies - 1L

by Giffard

Giffard Đào - 1L 4%
Giffard Đào - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Đào - 1L

by Giffard

Giffard Hạt Dẻ - 1L 4%
Giffard Hạt Dẻ - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Hạt Dẻ - 1L

by Giffard

Giffard Kẹo Bông Gòn - 1L 4%
Giffard Kẹo Bông Gòn - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Kẹo Bông Gòn - 1L

by Giffard

Giffard Lê - 1L 4%
Giffard Lê - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Lê - 1L

by Giffard

Giffard Lựu 2%
Giffard Lựu

215,000₫

220,000₫

Giffard Lựu

by Giffard

Giffard Mơ - 1L 4%
Giffard Mơ - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Mơ - 1L

by Giffard

Giffard Nho Đen - 1L 4%
Giffard Nho Đen - 1L

250,000₫

260,000₫

Giffard Nho Đen - 1L

by Giffard