TRÀ ĐEN - HỒNG TRÀ- LỤC TRÀ

Sắp xếp theo:

88,000₫

Hồng Trà CC - GTP (1kg)

by gia thịnh phát

242,000₫

Hồng Trà CC - GTP (3lg)

by gia thịnh phát

24,000₫

Hồng trà Tân Nam Bắc (300g)

by tân nam bắc

107,000₫

Hồng trà TH - GTP (1kg)

by gia thịnh phát

300,000₫

Hồng trà TH - GTP (3kg)

by gia thịnh phát

26,000₫

Lục Trà TNB

by Khác

34,000₫

Trà Đào TNB

by Khác

55,000₫

Trà Đen Hoa Trân Số 9

by Hoa Trân

67,000₫

Trà xanh GTP (1kg)

by gia thịnh phát